Eksploatacja i sprzedaż kruszyw


Prowadzimy eksploatacją i sprzedaż kruszywa z hałdy KWK "Marcel" w Radlinie.

Oferujemy kruszywo:

  • do budowy skarp, nasypów i dróg,
  • do budowy placów sportowych, kortów itp.,
  • do produkcji materiałów budowlanych,
  • do nawierzchni gospodarczych i składowisk,
  • do rekultywacji,
  • jako podsypką pod nawierzchnią ostateczną.

  • Na produkowane kruszywa posiadamy dokumenty dopuszczające ten materiał do stosowania w budownictwie.